ZICHT OP DE ZORGMARKT

ZICHT OP DE ZORGMARKT

Wij onderzoeken uitvoerig uw zorgmarkt in het buurland, maken gewenste inventarisaties en vatten dit in een voor uw vraag samenhangend bericht samen. Op deze wijze formuleren wij mogelijkheden en barrières en stellen aan de hand van onze analyse een concreet plan van aanpak voor.

 

OPDRACHTEN

 

Innovatief inkopen van medische hulpmiddelen naar Duits model

eurohealthconnect heeft in nauw contact met het gezondheidsministerie van Noordrijn-Westfalen een brede inventarisatie naar inkoop van medische hulpmiddelen in Duitsland uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de steeds terugkomende vraag en interesse van verschillende Nederlandse zorginstellingen uit het EHC netwerk naar goedkoper inkopen in Duitsland.

Lees meer

Rapportage over revalidatiezorg in het grensgebied van de EUREGIO

In de grensoverschrijdende traumaregio van ‘TraumaNetzwerk NordWest’ komt het met enige regelmaat voor dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een Duitse patiënt in geval van spoedeisende zorg het Medisch Spectrum Twente in Enschede is. In verschillende gevallen worden deze Duitse patiënten tijdens hun Nederlandse ziekenhuisopname ook al door artsen van het revalidatiecentrum Het Roessingh behandeld. Dan zou het toch logisch zijn, deze patiënten aansluitende in het Roessingh te laten revalideren. Maar hoe zit dat dan? En…wat is mogelijk?

Lees meer

Advies over (proces)ondersteuning voor de NRW-NL gezondheidseconomie

Op aanvraag van het Gezondheidsministerie uit Noordrijn-Westfalen heeft eurohealthconnect en De Zorgambassade een gezamenlijk voorstel uitgewerkt, waarin concrete stappen voor grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van de NRW-NL gezondheidseconomie worden beschreven.

Lees meer

Prijsonderzoek DBC- DRG aan de hand van dotter en bypassoperaties

In opdracht van het Thoraxcentrum Twente, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben wij aan de hand van twee behandelingen -dotter en bypass- representatief de gemiddelde behandelprijzen, die in Duitsland en in Nederland voor deze behandelingen gerekend mogen worden, uitgerekend.

Lees meer

Verkenning van grensoverschrijdende mogelijkheden in Nederlandse euregionale zorgmarkt voor slaapstoornissen

In opdracht van een Duits slaapcentrum uit het grensgebied heeft eurohealthconnect in dit bericht een precieze kijk op het zorgaanbod rondom slaapstoornissen in Nederland verschaft.
Lees meer

 

Inventarisatie van de regionale Duitse zorgverzekeraars

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Thoraxcentrum, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben opgesteld, bevat een inventarisatie van de Duitse zorgverzekeraars in het grensgebied van de EUREGIO.
Lees meer

Rapportage over traumazorg in het Duitse grensgebied van de EUREGIO

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Traumacentrum Euregio, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, gaat over de organisatie van de ambulancediensten en de trauma- en spoedeisende zorg aan de Duitse kant van de grens. De nadruk ligt op de 3 grensgebieden in de Duitse EUREGIO: Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken en Kreis Steinfurt.
Lees meer